Nagłówek
ekran

Polityka prywatności TP-Link Polska Sp. z o.o.

dla promocji

"Kup Neffos C7A i odbierz powerbank"

1. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Dokładamy wszelkich starań, aby dotyczące Państwa informacje pozostawały prywatne. Niniejszy dokument wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego. Prosimy o uważne przeczytanie dokumentu w celu zrozumienia naszej polityki prywatności oraz sposobu wykorzystania Państwa danych osobowych.
 2. Operatorem Serwisu oraz Administratorem Danych Osobowych użytkowników serwisu jest spółka TP-Link Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000368611, NIP 5252492146 („ADO”).
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej  Rozporządzeniem).
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach serwisu („Użytkownicy Serwisu”) i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w profilach osobowych informacji,
  2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczka"),
  3. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego TP-Link Sp. z o.o.
 5. Serwis zbiera informacje podane przez Użytkownika Serwisu dobrowolnie.
 6. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

 

2. PLIKI COOKIES

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest ADO.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze strony, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie lub blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej użytkownika.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 

3. LOGI SERWERA

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

4. DANE OSOBOWE

 1. Od Użytkowników Serwisu zbieramy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, informacje na temat zgłaszanego urządzenia, numery seryjne zakupionych produktów wraz ze skanami dowodów zakupu. Zbieranie danych następuje poprzez ich dobrowolne podanie przez użytkownika podczas rejestracji w serwisie.
 2. Dane podane w profilach osobowych stanowią zbiór zarejestrowany przez ADO w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod nazwą „Uczestnicy promocji organizowanych przez Spółkę TP-Link Polska Sp. z o.o.”.
 3. Podawane dane osobowe będą przetwarzane w następującym celu:

  Cel przetwarzania

  Podstawa prawna

  Prawnie uzasadniony cel, jeżeli jest

  Prowadzenie promocji

  art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia

  Promocja własnych towarów lub usług,

  weryfikacja spełnienia warunków otrzymania nagród

  art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia

  Ustalenie osób wobec których Administrator jest zobowiązany do świadczeń

  Wydanie nagród, w tym kontakt w celu wydania nagród

  art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia

   

  Rozpatrywanie skarg i reklamacji

  art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia

   

  Rozliczenia podatkowe związane z wydaniem nagród

  art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia

   

  Archiwizowania dokumentacji związanej z wydaniem i rozliczeniem nagród

  art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia

   

  Obrona przed roszczeniami

  art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia

  Obrona przed bezzasadnymi roszczeniami z tytułu gwarancji lub rękojmi

  Działania marketingowe własnych produktów lub usług  bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej

  art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia

  promocja własnych towarów i usług

  Działania marketingowe własnych produktów lub usług  z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

  art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia, przy czym ze względu na przepisy odrębne działania prowadzone są wyłącznie na podstawie uzyskanych zgód

  promocja własnych towarów lub usług przy użyciu poczty elektronicznej, telefonu

  Obsługa zgłoszeń i wniosków, w tym za pośrednictwem formularzy kontaktowych, zapewnienie rozliczalności

  art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia

  Udzielanie odpowiedzi i informacji  na zapytania zadawane przy użyciu formularzy kontaktowych lub zadawanych w innej formie. Przechowywanie istotnych zapytań oraz odpowiedzi w celu zapewnienia zachowania celem zachowania zasady rozliczalności

 4. Jeżeli podane dane przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody ma Użytkownik ma  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  1. Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) Rozporządzenia.  
  2. Jeżeli dane osobowe Użytkownika są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, może on wnieść w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciw wobec tego przetwarzania.
  3. Podanie danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do Promocji. Użytkownik nie jest zobowiązany do podania danych osobowych, jednak bez podania tych danych nie będzie możliwy udział w Promocji, w tym ustalenie spełnienia wymagań do uzyskania Nagrody i uzyskanie nagrody.
  4. Podane nam dane mogą być przekazane   podmiotom świadczącym na rzecz Organizatora usługi księgowe, prawne, marketingowe, pocztowe, kurierskie, przewoźników lotniczych oraz podmiotom świadczącym usługi hotelarskie.
  5. Dane osobowe będą przechowywane w zależności od rodzaju i celu przetwarzania danych. Dane dotyczące udziału w Promocji, do czasu upływu 6 miesięcy od zakończenia Promocji. Dane związane z rozliczeniami dotyczącymi wydanych nagród oraz udziałem w szkoleniach – do czasu upływu zobowiązania podatkowego, chyba ze odpowiednie przepisy nakładają obowiązek dłuższego przechowywania takich danych
  6. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych;
  7. Jeżeli Użytkownik  uzna, że przetwarzanie narusza przepisy RODO ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w taki sposób aby w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogły zapaść jakiekolwiek decyzje, wystąpić inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to wpłynąć na sytuację Użytkownika.  
  9. Podane dane mogą być przekazane do państw trzecich spółkom z grupy TP-Link., wyłącznie gdy zapewnią odpowiednie zabezpieczenia. Odpowiednie zabezpieczenia zapewnione są za pomocą  standardowych klauzul ochrony danych, przyjętych przez Komisję Europejską zgodnie  procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 93 ust. 2 Rozporządzenia. Kopię tych zabezpieczeń można uzyskać w siedzibie Administratora.
 5. W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt.

adres e-mail [office.poland@tp-link.com]

 1. ADO zastrzega sobie prawo do przechowywania (retencji) uzyskanych za pomocą serwisu informacji tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych, regulacyjnych, oraz ze względu na usprawiedliwione cele biznesowe.
 2. Jakiekolwiek pytania, komentarze, reklamacje lub prośby dotyczące polityki prywatności są mile widziane i powinny być adresowane do Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Informujemy także, że mają Państwo prawo skontaktować się z lub zgłosić reklamację dotyczącą polityki prywatności do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (www.giodo.gov.pl).